Сайт за безплатно онлайн фактуриране invoicepro.bg - ръководство на потребителя

www.InvoicePro.bg е сайт за безплатно издаване на данъчни фактури, стокови разписки, протоколи, проформа фактури, оферти, дебитни известия и кредитни известия. Предоставя възможност за изпращане и получаване на всеки индивидуален документ по електронен път. Чрез този сайт се създават документи с модерна визия, които отговарят на нормативните изисквания на НАП за печат на хартиен носител и електронен обмен между различни юридически лица.

Сайтът е безплатен! Достъпът до неговите ресурси се осъществява чрез предварителна регистрация на организация и свързани с нея потребители. Фирмите, които работят на www.InvoicePro.bg, получават електронен албум на документите си, разнообразни справки за издадените документи, индивидуални номенклатури от стоки и партньори, възможности за редакция на въведените документи, номенклатури и операции.

Системата е многофирмена и многопотребителска. Въведените данни са защитени от външна намеса чрез няколко нива на защита. Сайтът е силно оптимизиран за максимално висока скорост на работа при въвеждане на документите.

Microinvest Ви предлага тази услуга напълно безплатно, с отговорността за качествена и ефективна работа при ежедневното въвеждане на най-масовия тип документи между фирмите.