Редакция на потребителски профил

Чрез личния профил всеки потребител може да промени данните за своята регистрация. Сайтът позволява да се променят всички въведени данни, имена, e-mail адрес и парола. След като данните за потребителя са променени, достъпа до сайта се извършва чрез новите данни за достъп.

Настройката Брой редове в номенклатурите позволява индивидуален избор на броя редове на страница в списъците с документи и в таблиците с номенклатури. Чрез промяна на тази стойност може да се постигне оптимално подреждане на данните върху екрана.

Промяната на данните не изисква повторна регистрация на профил или допълнително потвърждение на регистрацията.