Създаване на фирма. Използване на вече създадена фирма от друг потребител.

Системата позволява един потребител да издава и обработва документи от името на произволен брой фирми.

Създаване на фирма става в меню Моите фирми -> Нова фирма. Въвежда се ЕИК. Ако след проверката на въведения ЕИК не е открита регистрация на тази фирма в нашата база, e необходимо да се въведат всички основни данни за фирмата – име, адреси, ДДС номер и МОЛ. При попълване на данните за фирмата може да се добави файл с фирмено лого. По този начин върху всеки документ може да се отпечатва индивидуален логотип на компанията. Но за тази цел трябва да бъде избран и подходящ шаблон за документ с лого на фирма.

Ако фирмата, за която желаете да издавате документи вече е регистрирана в нашата база, системата ще Ви уведоми за това и ще предложи да се изпрати запитване до собственика (регистратора) за разрешение за достъп. Собственикът (регистраторът) ще получи писмо, съдържащо Вашите данни (име и email) и заявка за разрешение за достъп. След неговото разрешение Вие ще получите достъп до фирмата, като за това ще бъдете уведомени на електронния адрес от Вашата регистрация.