Настройки - Цени и формат, Мерни единици

Настройките за цени, формат и мерни единици са основни за управлението на номенклатурите. Чрез този модул се определя и настройва формата на цените (с колко знака след десетичната запетая), дали цените са с включен ДДС в тях или данъкът се добавя допълнително към цената.

В същия прозорец се определят основните мерни единици, които участват при съставянето на номенклатурите. Всяка една от единиците има българска и английска форма, използвана в националните или международните документи.