Настройки - Потребители

Настройката на потребителите определя правата на всеки потребител към отделната компания. Тази функция е достъпна единствено за собственикa на компанията.

За да има достъп до текущата (активна) фирма, всеки нов потребител първо трябва да се регистрира в онлайн системата. След потвърждение за успешна регистрация се въвежда ЕИК на фирмата (Моите фирми -> Добави фирма). Системата извежда съобщение, че е регистрирана и предлага изпращане на заявка за достъп. При съгласие се изпраща писмо - "Заявка за достъп" до собственика/регистратора. Името на новия потребител се появява в списъка с потребители, желаещи достъп.

Собственикът/регистраторът разрешава достъп с избор на мишката върху червената икона "Забранен" като по този начин променя състоянието на "Разрешен".

За всеки потребител собственикът/регистраторът може да укаже  диапазона на номерация за всеки тип документ, в който този потребител ще издава съответния документ. Самите диапазони трябва да са дефинирани предварително в меню "Настройки" -> "Номерация".

Бутон "Запис" записва данните и изпраща писмо до потребителя за разрешен достъп.