Настройки - Избор на шаблони

Изборът на шаблони предоставя възможност за индивидуален изглед на документите и настройка според предпочитанията на отделната компания.

Като първа стъпка се избира типа на документа, след това се маркира един от предложените визуални стилове и като последна стъпка се задава цветовата гама на документа. Същата настройка се повтаря за всеки един тип документи. www.InvoicePro.bg позволява всеки отделен тип на документа да има индивидуален стил и цветова гама.

В някои шаблони има добавено лого. Ако при въвеждане на данните на фирмата е зададен файл с фирмено лого, то се отпечатва в документите при избор на подходящ шаблон.

Тъй като настоящият сайт е безплатен, www.InvoicePro.bg може да добави QR код с рекламно съобщение. Тази операция е възможна единствено след изрично потвърждение от страна на оператора, който в началото настройва съответната организация.