Дефиниране на банкови сметки

Електронната система за фактуриране www.InvoicePro.bg поддържа номенклатура от банкови сметки. Чрез меню Моите фирми всеки потребител може да добави една или няколко банкови сметки.

При въвеждане на банкова сметка се попълват всички стандартни реквизити – IBAN, име на банката, BIC, валута, име на банката на английски език.

Има възможност да се укаже дали банковата сметка се използва по подразбиране при избор в документа на Начин на плащане "Банков път". Само една банкова сметка може да се използва по подразбиране, но може да бъде променена винаги.

Може да се направи избор за визуализиране на повече от една банкова сметка в печатната форма на документите.