Редакция / Изтриване на фирма

Всеки потребител на www.InvoicePro.bg може да създаде една или няколко отделни фирми. Те се идентифицират чрез техния ЕИК и се управляват от собственика на фирмата. Проверката става именно по ЕИК, и ако фирмата е била вече регистрирана, е необходимо съгласието на собственика за достъп до данните.

Чрез Редакция на фирма могат да се променят основните данни, които са въведени за фирмата и които я идентифицират като доставчик на стоки и услуги.

Бутон „Изтриване“ служи за изтриване на всички документи и данни за фирмата. Тази функция е необратима, затова трябва да се използва с изключителна предпазливост. След като една фирма бъде изтрита, нейните данни се губят и не могат да бъдат възстановени по никакъв начин (дори и чрез архив!). Затова е желателно тази функция да се изпълнява при 100% увереност от последващите резултати.