Номенклатура Партньори - Въвеждане на нов партньор/ Редакция

Въвеждането на нов партньор и създаването на номенклатурата от партньори е основна част от работата с www.InvoicePro.bg.

Сайтът поддържа технология за автоматично определяне на партньора по неговия ЕИК. За целта е достатъчно да въведете ЕИК на партньора и да натиснете бутона с лупа. Данните за фирмата се проверяват в централен сървър на ЕС, след това от локален сървър на НАП и ако е необходимо, се извършва допълнително търсене на нерегистрирани по ДДС лица.

Когато трябва да се въведе чуждестранно лице без ДДС регистрация, се избира отметката "ЧЛ без ДДС регистрация". В този случай, съгласно изискванията на закона за ЕИК, се въвежда 999999999999999 (15 деветки). 

Данните, които се попълват за партньора, са минималните данни, които са необходими за правилното попълване на всеки ДДС документ на територията на България. При тяхното въвеждане има възможност за автоматично транслитериране на английски език и улеснено управление на двуезични документи.

Въвеждането на e-mail към партньора позволява автоматично изпращане на електронна фактура към този партньор.

Добавянето на нов партньор се улеснява в избраната в ляво група и партньорът става част от тази група.