Създаване и редакция на групи партньори, Дърво на групите

В прозореца за създаване и редакция на партньори може да се управлява структурата на групите.

Въвеждането на нова група от партньори става чрез нейното изписване и натискане на бутон "Добавяне". С помощта на мишката всяка група може да се премести като част от друга група. Така се построява дърво от групи и подгрупи в зависимост от потребностите на организацията. Преместването на определена група към друга група пренася и всички партньори към новото местоположение.