Въвеждане на нова стока

Номенклатурата на стоките е една от основните в www.InvoicePro.bg. Създаването на такава номенклатура не е задължително, но е препоръчително, ако фактурирате многократно една и съща стока/услуга. В даден документ може да напишете и произволна стока, добавяйки ред с бутона "Добавяне на ред".

Номенклатурата на стоките се достъпва чрез бутона "Стоки/услуги" от главното меню. Нова стока се създава натискайки бутон "Нова стока". Необходимо е да се попълнят реквизитите: Име на стоката, Код, Баркод, Мерна единица, Цена, ДДС група, Група. От изброените задължително е само "Име на стоката (BG)". 

Цената на стоката се въвежда в зависимост от текущата настройка, която се задава от собственика/регистратора в таб "Настройки->Цени и формат". Чрез нея се настройва брой разряд на дробната част на цената, както и (само ако фирмата е регистрирана по ЗДДС) дали цените ще бъдат въвеждани с или без включен ДДС. За фирми, които не са регистрирани по ЗДДС, втората част от настройката е неприложима, т.е в полето цена се въвежда просто продажната цена на стоката. Каква настройка е направена може да се ориентирате от текста в скобите на етикета на полето -  "Цена (без ДДС)" или "Цена (с ДДС)". Смяната на настройката не влияе и не води до повторно редактиране на цените на стоките.

Цената на стоката може да бъде зададена и в друга валута освен BGN. Поддържат се валутите "EUR", "USD" и "GBP" . Използването им спестява време за преизчисляване на цените при създаване на документи в различни видове валута. Когато се създава стока с цена във валута, различна от BGN, и в последствие тази стока се добавя във фактура или друг вид документ с формат "Стандартен (BG)", цената автоматично  се преизчислява в BGN. А ако се използва в документ с формат  "Международен (EN)", то тя ще е в оригиналната валута.

Важно е да се укаже процентната ставка на ДДС. Тази ставка е конкретна за стоката и не зависи от това дали фирмата, от която се издават документи, е регистрирана или не по закона за ДДС. Грешна практика е, когато фирмата не е регистрирана по ЗДДС и за ДДС ставка на стоката се посочва 0%. Така или иначе, при нерегистрирани фирми тази ставка не влияе при изчисляване на документите. В последствие, ако фирмата се регистрира по ЗДДС и ставката на стоката е посочена правилно, няма да се налага редактиране на номенклатурата.

Името на стоката на английски език е незадължителен реквизит. Ако често се налага издаване на документи в международен формат, то използването му е препоръчително, тъй като в тези документи името на стоката се подменя с това на английски език.  За Ваше улеснение може да използвате автоматичен превод. Обърнете внимание, че преводът е машинен и може да е неточен.

Стоките могат да бъдат разпределени в групи и подгрупи. Указване на стоката в коя група трябва да се намира, става с кликване върху името на групата от дървото на групите.

Важно  е да се знае, че промяната на даден реквизит в номенклатурата на стоките не води до промяна в документите, в които тази стока е участвала. Промяната ще окаже влияе върху всички следващи документи.