Отпечатване на документ, изпращане по e-mail

Отпечатването на документ става след влизане в режим на редакция на документа и натискане на бутон "Запис и преглед". Системата генерира PDF файл на база данните за документа. PDF файлът се генерира динамично всеки път при натискане на бутона и не се записва в системата като файл (пазят се само данните на документа). В зависимост от браузъра, който използвате, технологията на визуализиране на PDF може да бъде различна. Обикновено се използва плъгин, който се инсталира с безплатната версия на Adobe Acrobat Reader. За целта е необходимо да се уверите, че Adobe Acrobat Reader е инсталиран на Вашия компютър и е с актуална версия. Mozilla Firfox използва Javascript технология за визуализация на PDF. Ако срещнете проблеми с визуализирането на PDF файлове, препоръчваме да пробвате с друг браузър. Самият плъгин дава възможност за запис на PDF файла и/или неговото отпечатване. 

Чрез бутоните "Оригинал" или "Копие" се генерира съответния PDF файл.

Системата позволява много лесно изпращане на документа по e-mail. За целта се влиза в режим "Преглед" и се натиска бутон "Изпращане по e-mail". Появява се форма с автоматично попълнени полета за e-mail на получателя (взема се от данните за партньора), тема и текст на писмото (съобщение). Полетата могат да бъдат редактирани. На получателя се изпраща уникален линк, чрез който може да бъде достъпен документа. Когато форматът на документа е международен, текстът на писмото по подразбиране е на английски език. Има възможност за изпращане на документа (PDF файл) като прикачен файл към писмото. Може да изпратите копие на писмото до два допълнителни e-mail адреса.

След изпращане на писмото системата записва датата и часа на изпращане, както и e-mail адреса, до който е изпратен. Когато получателят кликне върху получения линк, се добавят и датата и часа на отваряне. В списъка с документи, в най-дясната колона срещу всеки изпратен документ се визуализира икона с вид на отворено или затворено писмо. Задържайки курсора върху нея, се показва информация за датата и часа на изпращане, e-mail адреса, датата и часа на отваряне на линка.

Важно е да се отбележи, че когато се изпраща писмо и системата потвърди, че изпращането е успешно, това всъщност означава, че писмото успешно е предадено на пощенски (SMTP) сървър, който се грижи за доставянето му до получателя. Ако e-mail адресът не е правилен, сървърът ще върне писмото на e-mail адреса на фирмата със съобщение, че писмото не е доставено, както и причините за това.