Изтриване (анулиране) на документ, възстановяване

В www.InvoicePro.bg документите се изтриват логически. Това означава, че данните за документа се съхраняват в базата, той се маркира като изтрит и не се появява в списъка с документи. За да се визуализират и изтритите документи, във филтъра за документи се включва отметката "Показване на анулирани/изтрити записи". Всеки изтрит документ може да бъде възстановен чрез влизане в режим на "Редакция на документ" и натискане на бутон "Възстанови".

Изтривайки документ, номерът му не се "освобождава", т.е не може да се ползва от следващ създаден документ. Ако по някаква причина държите това да стане, необходимо е да го редактирате въвеждайки нови данни.

За документите: Фактура, ДИ, КИ, Протокол по ЗДДС, Протокол по ЗДДС ВОП е разрешен печат, като съответно върху документа ясно се визуализира надпис "АНУЛИРАН".

Списък на анулираните/изтритите документи може да получите чрез включване на филтъра "Показване на анулирани/изтрити записи" или в справка "Издадени документи", като се включи отметката "Само анулираните/изтритите документи ".