Създаване на архив и възстановяване от архив

Създаването на архив, както и възстановяване от архив се извършва от меню Настройки ->Архивиране. Достъп до тази секция има само собственикът/регистраторът на фирмата. При архивиране системата автоматично създава файл, като форматът на името му е от този тип:  'archive-23-Demo-Firma-OOD-2014-03-04-141610.xml'. В името на архива присъства името на фирмата, датата и часа (последните 6 цифри) на създаване на архива. Този формат служи за ориентир при избор на архив, когато се налага възстановяване на данните.

Архив, създаден от  www.InvoicePro.bg, може да се възстанови само и единствено от www.InvoicePro.bg. Този архив не може да се използва от настолната програма за фактуриране Microinvest InvoicePro или други приложения.

При възстановяване от архив, всички текущи данни за стоки, партньори, документи се заменят с тези от архива и това действие е необратимо.

Важно е да се знае, че ако дадена фирма бъде изтрита (от меню "Моите фирми") дори при наличие на архив, възстановяването е невъзможно.