Настройки - Разплащания
При активиране на функционалността за следене на разплащане на документи е необходимо да се укажат създадените до момента документи (или до определена дата) дали са платени или не.
В документа се въвежда информация за платената сума, датата на плащане и забележка . При издаване на документи с начин на плащане в брой или карта, същите се маркират автоматично като платени.В списъка с документи има възможност за показване само на неплатени документи.
Системата поддържа три статуса на плащане – платен, неплатен и частично платен. Статусите са оцветени в различни цветове: неплатен – в червено, частично платен – оранжево, платен – черно.
От падащо меню може да се избере предпочитан начин за плащане, който се зарежда по подразбиране при създаване на нов документ.